כרוב לבן מובחר חתוך דק דק בתחמיץ שום 🧄


10 

גודל קופסא: *