המתחרה הראוי לקציצות הירק, מסוג המאכלים שאני מצטער ששבעתי לפני שרוויתי מהם.


18 

כמות : *